Här är några bilder från gamla Ätrabanan som gått förbi museet och några av rallarna som flitigt arbetade där.
Stigs farfar och pappa har båda varit med att lägga räls och Stigs pappa fick ibland hoppa in som stins.
Järnvägen invigdes 1911 och lades ner 1961. Både ånglok, diesellok och rälsbussar hann köra här.
Banvallen finns kvar och delar av den som är vandrings- och cykelled och har nu i Coronatider blivit mycket populär.

Både viadukten och husen finns kvar även idag.

Axelidbacken, sett från banvallen.
Bild tagen 1947

Stigs syster cyklar dressin mellan Obbhult och Åkulla.

Stigs pappa är med i detta gäng. Bakre raden, nr 2.

I museet finns ett foto på många av rallarna där Stigs pappa och farfar finns med.

Två biljetter som Stig hade sparat.